14

Służewski Dom Kultury

Budynek SDK znajduje się na styku osiedla mieszkaniowego z lat 70-tych i parku służącego jako przestrzeń rekreacji i odpoczynku. Stanowi on ważne miejsce dla mieszkańców Służewa, dlatego projekt zakładał rozwinięcie funkcji publicznej parku i połączenie z domem kultury.

Kontekst, w którym znajduje się budynek oraz jego społeczna funkcja zdeterminowały otwartą formę budynku. Podstawowym założeniem projektowym było stworzenie przestrzeni otwartych na teren  Dolinki Służewieckiej, pozytywnie wpływających na integrację młodych ludzi oraz stymulujących ich kreatywność.

Hol, foyer, galeria i kawiarnia zostały zaprojektowane w formie pasażu - wspólnej swobodnej przestrzeni pomiędzy salami zajęć, salą widowiskową i częścią administracyjną.

Zaoblone narożniki żelbetowych ścian wewnętrznych, które stanowią również konstrukcje budynku, powodują płynny przepływ przestrzeni i połączenie parku z budynkiem, który staje się częścią otaczającego krajobrazu.

Lokalizacja:
ul. Jana Sebastiana Bacha, Warszawa
Rok:
2008
Status:
praca konkursowa
Nagrody:
3 miejsce w konkursie architektonicznym
Zespół autorski:
Szymon Kalata, Mikołaj Mundzik, Andrzej Kikowski, Miłosz Wiesiołek