16

Nowy budynek Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy

Przedmiotem konkursu była koncepcja architektoniczna nowego budynku szpitalnego wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy CMPK w Otwocku, zlokalizowane w północnej części kompleksu szpitalnego.

Nowy budynek szpitala został zaprojektowany z poszanowaniem urbanistyki terenu istniejącego kompleksu budynków Szpitala. Bryła budynku zlokalizowana jest w miejscu uskoku rozrzeźbionego terenu, dzięki czemu ingerencja w istniejące ukształtowanie działki została ograniczona do minimum. Poprzez wykorzystanie spadku w stronę północną, najniższą kondygnacją stało się przyziemie przechodzące płynnie w kondygnację podziemną od strony południowej.

Wycofanie bryły projektowanego szpitala w kierunku wschodnim umożliwiło utworzenie pomiędzy główną drogą dojazdową a szpitalem reprezentacyjnego placu wejściowego, który prowadzi do otwartego foyer z holem głównym.

Bryła budynku bezpośrednio nawiązuje do horyzontalnej kompozycji istniejących budynków kompleksu, opierając się na kontynuacji idei liniowej, rozłożystej zabudowy. Trzykondygnacyjny budynek posiada dwa przewyższenia bryły będące czwartą kondygnacją, akcentujące nawiązanie urbanistyczne do budynków istniejących, a utworzone pomiędzy pasami zabudowy patio doświetla przylegające do niego pomieszczenia oraz zapewnia klarowny układ funkcjonalny oparty na koncepcji pętli komunikacyjnej wewnątrz budynku.

Głównym założeniem projektu zagospodarowania terenu wokół szpitala było zlokalizowanie jego bryły możliwie jak najbliżej istniejącego kompleksu, a co za tym idzie ograniczenie wycinki drzew, zachowując w otoczeniu budynku możliwie jak najwięcej wartościowych okazów takich jak wieloletnie sosny.

Lokalizacja:
ul. Ks. S. Konarskiego 13, Otwock
Rok:
2021
Status:
praca konkursowa
Nagrody:
2 nagroda w konkursie architektonicznym dwuetapowym
Zespół autorski:
Szymon Kalata, Eliza Kalata, Anna Jach, Agnieszka Krawczyk
Zespół projektowy:
Zuzanna Pomaska, Mateusz Zwolak, Marta Wójcik