06

Sąd rejonowy w Siedlcach

Forma architektoniczna budynku jest wynikową analizy lokalizacji, funkcji i możliwości wprowadzenia nowej jakości przestrzennej w okolicy. Nowa siedziba Sądu Rejonowego miała powstać na obrzeżu miasta, na granicy różnych stref urbanistycznych- zabudowy jednorodzinnej oraz usługowej.

Zaprojektowany dwukondygnacyjny budynek na rzucie kwadratu, miał na celu uporządkowanie istniejącego otoczenia. Dwupoziomowy hol główny, stanowiący centralną część budynku, otwiera się na wewnętrzne, zielone patia.

Rangę obiektu podkreślają klasyczne elementy architektoniczne i urbanistyczne- plac, wyniesienie budynku na cokole, filary i gzymsy, które wprowadzają atmosferę powagi i spokoju. Fasada została zaprojektowana przy użyciu oszczędnych, eleganckich materiałów - betonu i szkła.

Konstrukcja budynku, podziały elewacji i układ komunikacyjny zostały zaprojektowane na bazie modułu, co zapewnia czytelność zarówno formy architektonicznej, jak i układu funkcjonalnego. Projekt oparty na module pozwala na zastosowanie betonowych prefabrykowanych elementów elewacyjnych.

Lokalizacja:
ul. Kazimierzowska, Siedlce
Rok:
2011
Status:
praca konkursowa
Nagrody:
Wyróżnienie honorowe w konkursie architektonicznym
Zespół autorski:
Eliza Kalata, Szymon Kalata, Andrzej Kikowski, Miłosz Wiesiołek, Jan Chwedczuk