05

Sąd rejonowy w Częstochowie

Forma architektoniczna projektowanego budynku Sądu nawiązuje do charakterystycznego układu urbanistycznego tej części miasta, który stanowią wąskie, podłużne parcele. Kompozycja brył sprawia, że budynek otwiera się w stronę miasta, któremu ma służyć. Ta wizualna relacja była podstawą do ukształtowania formy budynku i usytuowania go na działce.

 

Projektowany obiekt składa się z pięciu, połączonych ze sobą, prostopadłościennych brył o zróżnicowanych gabarytach. Przesunięcie modułów względem siebie zwiększa wrażenie  dostępności obiektu. Z uwagi na dobre doświetlenie, skrajne części zawierają pomieszczenia administracyjno-biurowe, a w centralnej części znajdują się  pomieszczenia sal sądowych.

Centralną część budynku stanowi bryła jednoprzestrzennego hallu, w którym znajdują się funkcje ogólno dostępne: otwarta klatka schodowa, kawiarnia, punkty informacyjne, pomieszczenia dla interesantów, czytelnia, poczekalnie i wejścia do sali rozpraw. Otwarty, wielopoziomowy hall przylegający do rozświetlonego, wewnętrznego patio pozwala na dobrą orientację w przestrzeni budynku.

Lokalizacja:
ul. Św. Rocha, Częstochowa
Rok:
2015
Status:
praca konkursowa
Nagrody:
2 nagroda w konkursie architektonicznym
Zespół autorski:
Kalata Architekci, Romuald Kruszewski, EOVASTUDIO