03

Tymczasowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Tymczasowy pawilon Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, projektu Adolfa Krischanitza, jest budynkiem o modułowej konstrukcji drewnianej, oryginalnie wybudowanym w 2008 roku jako przestrzeń wystawowa na placu Zamkowym w Berlinie. Po demontażu został przeniesiony z poprzedniej lokalizacji na skwer nad Wisłą.

Zadaniem naszej pracowni było odtworzenie z gotowych elementów oryginalnego pawilonu, przy jednoczesnym przeprowadzaniu niezbędnych adaptacji na potrzeby nowego użytkownika budynku. Niezbędne było również przystosowanie pawilonu do polskich przepisów techniczno-budowlanych, w świetle których inwestycja traktowana była jako budowa nowego obiektu.

Zagospodarowanie terenu nawiązuje do otwartego charakteru warszawskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej – struktura, którą tworzą naprzemiennie drewniane podesty-siedziska i pola niskich traw ozdobnych może być wykorzystywana w różny sposób w zależności od zmieniających się potrzeb. W tej nieformalnej, choć ściśle związanej z pawilonem  przestrzeni spotkań i wydarzeń istnieje możliwość montażu paneli ekspozycyjnych, instalacji artystycznych oraz widowni kina letniego. Zieleń otaczająca budynek wpisuje się w nadwiślański krajobraz, a zarazem stanowi bufor pomiędzy pawilonem, a pobliską trasą szybkiego ruchu.

Lokalizacja:
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, Warszawa
Rok:
2016-2017
Status:
ukończony
Autor oryginalnego pawilonu:
Adolf Krischanitz ZT GmbH

Zespół autorski adaptacji pawilonu i zagospodarowania terenu:
Eliza Kalata, Szymon Kalata, Otylia Mazerant

Zespół projektowy:
Ewelina Pakuła, Jakub Senderowski, Monika Lewandowska, Karolina Zalewska, Marcin Kwietowicz, Monika Rodziewicz, Agnieszka Wojtaszczyk, Daniel Przybyłek, MSP