01

Twórcza Twarda

Projektowany budynek domu kultury ‘Twórcza Twarda’ znajduje sie na działce w ścisłym centrum Warszawy w kwartale pomiędzy ulicami Twarda, Grzybowską,  Jana Pawła II, w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki w bezpośrednim sąsiedztwie z Synagogą Nożyków.

Przed II wojną światową w tym miejscu znajdowała sie gęsta zabudowa pierzejowa zupełnie zburzona w trakcie II wojny zabudowa kwartału, ocalała jedynie Synagoga Nożyków wraz z ‘białym Budynkiem’. W latach 60- 70-tych został wybudowany budynek Gimnazjum oraz 16 kondygnacyjne bloki mieszkalne osiedla "Za żelazną bramą"  już według nowej modernistycznej koncepcji z budynkami luźno stojącymi wśród zieleni bez poszanowania dawnej struktury miejskiej. Z biegiem lat przestrzeń kwartału stopniowo się zagęszczała. Od lat 90-tychdo chwili obecnej zostały zbudowane ponad stumetrowe wieżowce Spectrum Tower, Cosmopolitan, Q22 otaczające teren planowanej inwestycji.

W chwili obecnej przestrzeń tego kwartału jest nieuporządkowana,  wydawałoby się chaotyczna, złożona z budynków o różnej wysokości  i  o różnym języku architektonicznym, o nieczytelnym układzie urbanistycznym  ale równocześnie bardzo interesująca, dynamiczna, bogata, witalna. Naszym zdaniem należy tę przestrzeń pomimo to, uznać jako pozytywną. Przestrzeń ta odzwierciedla w pełni to czym jest miasto, będące żywym organizmem, które powstawało na przestrzeni wieków i nadal stale się zmienia.

Przystępując do konkursu stanęliśmy przed dylematem czy nowy budynek domu kultury Twórcza Twarda powinien odtworzyć dawny układ urbanistyczny ciasnej zabudowy pierzejowej i stanowić zalążek dla kontynuowania tej koncepcji, czy raczej wobec zmian które już zaszły należy zaprojektować budynek na miarę swoich czasów stanowiący kolejny element  w czasie w "układance miejskiej- Warszawa".  Uznaliśmy że prawidłowym rozwiązaniem jest to drugie.

Proponujemy nową bryłę subtelnie wkomponowującą się i dopasowaną swoja skalą do skali budynku Synagogi i Białego budynku, wśród istniejącej, soczystej zieleni na tle wysokich bloków i nowoczesnych drapaczy chmur.

Projektowany budynek jest nowoczesny ale powściągliwy, gdyż przestrzeń wokół jest już i tak bardzo złożona. Ważnym było przywrócenie historycznego układu przestrzennego w postaci placu przed Synagogą i harmonijne zintegrowanie z obiektami istniejącymi, nowej zabudowy wraz z placem od południa i proponowanym łączącym je pasażem.

Lokalizacja:
ul. Twarda, Warszawa
Rok:
2018
Status:
praca konkursowa
Nagrody:
1 nagroda w konkursie architektonicznym
Zespół autorski:
Eliza Kalata, Szymon Kalata, Anna Jach