08

Modelowy dom wielorodzinny dla programu Mieszkanie Plus

Projekt konkursowy modelowego domu wielorodzinnego dla Programu Mieszkanie Plus. Ideą przewodnią było zaprojektowanie zabudowy mieszkaniowej, która stworzy nowy standard urbanistyczno-architektoniczny i nową jakość przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców.

Zaprojektowano system składający się z dwóch typów budynków: A i B. W zależności od lokalizacji i terenu inwestycji mogą być one łączone w dowolny sposób. Takie rozwiązanie pozwala na wygenerowanie  wielu możliwych wariantów (A, B, AA, BB, AB, BA).

Ukształtowanie budynków pozwala na rozmieszczenie ich w kwartale zabudowy w taki sposób, aby pomiędzy powstały przestrzenie wspólne- sąsiedzkie place o zróżnicowanym charakterze. Projekt nawiązuje do przedwojennej idei ogrodów jordanowskich i kontynuuje coraz bardziej popularną ideę Sąsiedzkich Ogródków Kulturalnych (SOK) we współczesnych osiedlach mieszkaniowych. Wewnątrz kwartałów zaplanowano ogródki tematyczne dla mieszkańców: plac zabaw dla dzieci, plac sportowy, przestrzeń z tarasem i wspólnym grillem, miejsce spotkań i odpoczynku, strefę dla seniorów.

Lokalizacja:
działka teoretyczna
Rok:
2017
Status:
praca konkursowa
Zespół autorski:
Eliza Kalata, Szymon Kalata