projekty

Mieszkanie Plus
2017
Dom w Konstancinie
2006-2012
Dom w Choszczówce
2013-2016
Krasińskiego
Zespół zabudowy wielorodzinnej
2012
EUROPAN
2008